Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Johann Arndt-sitat

«Troen kan være svak. En far og mor har sitt svake barn kjært. Gud elsker også barnet med den svake tro. Denne tro henger fast ved Kristus, og for hans skyld er Gud oss nådig og gir oss i Kristus alle skatter til liv og salighet.»

Johann ArndtL&E 41. årgang, nummer 7Tags: 2005