Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Kallet fra Moldova

Kallet fra Moldova
Av Jan Ove Heggdal


Vi har bedt Jan Ove Heggdal, kontaktpersonen for misjonsarbeidet som Lekmannsmisjonen støtter i Moldova, om å fortelle litt om dette arbeidet. Det vil bli en del informasjon om land, misjonsarbeid, vitnesbyrd, m.m. I dette nummeret blir det en del faktaopplysninger. Det er et ønske at flere kan få nød for forkynnelse og misjon i Moldova. Vil du være med å bære