Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Komme ditt rike

Komme ditt rike
Av Hans-Henrik Brix


Andre bønn i Fadervår

I katekismen utlegger Luther bønnen «komme ditt rike» slik:

«Hva vil det si?

Guds rike kommer av seg selv, uten at vi ber om det. Men vi ber i denne bønnen at det også må komme til oss.

Hvordan skjer det?

Det skjer når den himmelske Far gir oss sin Hellige Ånd, så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever et gudfryktig liv her i tiden og siden i evigheten.»

Her nevner Luther igjen betydningen av et gudfryktig og hellig liv, og at vi ved Den Hellige Ånd tilegner oss Guds ord i tro.

Ordet som er oversatt med (Guds) «rike» betyr kongeherredømme, kongevelde, men også konkret kongerike.

Norsk illustrert bibelleksikon forklarer det slik: «Dette er misjonsbønnen fremfor noen. Her lærer Jesus sine disipler å be om at Guds nådige kongevelde må komme over hele jorden. Gud regjerer nok overalt. Han er allmektig og allestedsnærværende. Men her i den andre bønn ber hans troende om at Guds nåderike må komme til alle, at hans evangelium må få fritt løp til alle mennesker.