Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Hør og tro julebudskapet!

Hør og tro julebudskapet!
Av Øivind Andersen


«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig Far, fredsfyrste».

(Jes 9:6)


Et lite barn svøpt og liggende i en krybbe – det ser ikke storslagent ut i menneskers øyne. Men dette fikk hyrdene til tegn. De fulgte dette tegn og kom til barnet og hyllet det, fordi de trodde på det budskap som kom fra himmelen. Dette budskap gjorde levende for dem hva de hadde lest i Det gamle testamente om ham som skulle komme.

Det gjelder nå at det får gjøre det samme for oss.

Dette uanselige lille barnet er gitt av Gud. Han er født for oss. Med ham og i ham er gitt oss en Sønn. Med barnet følger sønnekår hos Gud. Og herredømmet hviler på hans skulder!

Det er godt å få regne med dette i vår kaotiske og mørke tid. Det barnet som lå i krybben, er Herrenes Herre og Kongenes Konge. Han kalles – i bibelsk språkbruk er det ett og det samme som at han er – under, rådgiver, veldig Gud, evig Far, fredsfyrste.

Alt dette må du se på for å forstå hvem barnet i krybben er.

Over alt herlig ligger et dekke, sier Guds ord. Det herlige kan ikke uten videre sees av mennesker. Men den som gir akt på Guds ord, får herligheten åpenbart ved Guds Hellige Ånd for sitt hjerte.

Slik er det også her. Gir du akt på juleevangeliet for å ta imot det og sette din lit til det, kommer du til å se Jesus og den ufattelige herlighet og salighet som han er kommet til oss med.

Enten menneskene tror det, eller ikke, er han den som Bibelen gir ham ut for å være.

Den som hører og tror dette budskapet, er lykkelig og eier hele den frelse som er gitt oss i dette salige evangelium!

Fra «Ved kilden»

L&E 41. årgang, nummer 10