Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt om navn

Nytt om navn


Landsstyret er glad for å ønske to nye medarbeidere velkommen. Begge begynte i halv stilling ved Bibelskolen på Fossnes fra nyttår 2006 (se «Nytt fra Bibelskolen»).

Sigbjørn Agnalt (50) fra Langli, Skiptvet i Østfold, er gårdbruker, gift med Irene, og har fem barn i alderen 23 til 16 år. Han har i tillegg til gårdsdriften, som han har drevet sammen med familien, vært ansatt ved Skiptvet Mølle, hvor han nå slutter for å begynne som lærer ved bibelskolen i halv stilling. Stillingen innebærer også litt reising i misjonen. Sigbjørn har deltatt som taler på noen av Lekmannsmisjonens stevner, samt vært ute på noen møter og bibelhelger de siste par årene.

André Heian (22) er fra Kodal i Vestfold. Han gikk bibelskolen skoleåret 2001–2002, har gjort seg ferdig med militærtjenesten, er utdannet møbelsnekker, og er ringforlovet med husmor ved bibelskolen, Sara Lingmalm. Han er nå ansatt som 2. vaktmester ved bibelskolen på halv tid.

Landsstyret er glad for at disse to har sagt ja til kallet, og vi håper at begge får erfare Guds velsignelse, samt misjonsfolkets forbønn og støtte.

Sekr.


L&E 42. årgang, nummer 1
Tags: 2006