Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Bibelhelg 10.-12. februar 2006 Bibelskolen på Fossnes

Bibelhelg 10.–12. februar 2006 Bibelskolen på Fossnes


Fredag: kl. 18.00: «Fristedene og fristaden»

(4Mos 35:9-15) Göran Holmgren

kl. 20.00: «Den gamle Adam og det nye

menneske» (Ef 4:22 ff.) Ottar Endresen

Lørdag: kl. 11.00: «Helliget Herren» (2Mos 28:36) Göran Holmgren

kl. 16.30: «Ta imot Guds nåde –

forgjeves» (2Kor 6:1 ff.) Ottar Endresen

kl. 19.00: «Bær hverandres byrder»

(Gal 6:2) Göran Holmgren

Søndag: kl. 11.00: «Den nye fødsel» (Joh 3:1 ff.) Ottar Endresen


Påmelding innen 8. februar til Sara Lingmalm, Bibelskolen på Fossnes, 3160 Stokke, tlf. 33 36 17 75/mob. 938 49 087.

Fullstendig program og priser fås tilsendt ved henvendelse.


Unge og eldre er velkomne til samling om Guds ord!


L&E 42. årgang, nummer 1
Tags: 2006