Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møtevirksomhet våren 2006

Møtevirksomhet våren 2006


Sigbjørn Agnalt Gyland, Askim, Orkdal, Fossnes, Kvelde, Svarstad

Per Bergene Holm Langli, Norheimsund, Kvelde, Svarstad

Hans-Henrik Brix Norheimsund, Nærbø, Svarstad, Langli, Randaberg, Fossnes

Martin Fjære Langli, Svarstad, Randaberg, Askim, Sannidal, Osterøy

Lars Fossdal Sannidal, Norheimsund, Randaberg, Skjæveland

Asbjørn Fossli Askim, Sannidal, Langli

Gunnar Fossli Askim, Sannidal, Langli

Ingar Gangås Fossnes, Skjæveland, Randaberg, Orkdal, Langli, Varhaug,

Soknedal, Krokstadøra, Moldova, Bangsund, Mosvik

Jan Ove Heggdal Kvelde, Fossnes, Moldova

Reidar Heian Sannidal

Gunnar Nilsson Bangsund, Mosvik

Karl Notøy Øvre Surnadal, Sørli


Ta disse møtene med i dine bønner! Ordet om korset, til gjenfødelse, rettferdiggjørelse og helliggjørelse har ikke så gode kår i folket vårt. Den åndelige nøden er stor. Det haster. Jesus kan komme når som helst. Det gjelder å bruke dagen i dag som om den var den siste. Derfor er det viktigere enn noen gang å rope ut til alle at det er to utganger på dette livet, himmel eller helvete. Og at Jesus kom til jord for å frelse syndere. Der dette budskapet avvises i vantro, vil dommen komme. Der det tas imot med glede, vil Jesus stige inn med frelse og syndforlatelse. Da vil Lammets sang tone både i unge og gamle.

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» (Heb 10:37)

Sekr.

L&E 42. årgang, nummer 2Tags: 2006