Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den...

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet».

Tit 2:11-13


L&E 42. årgang, nummer 2Tags: 2006