Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Er det sant at Jesus er min broder

Er det sant at Jesus er min broder

og at himlens arv meg hører til?

Å, så bort med alle tårefloder.

Bort med alt som enn meg engste vil.


Gud min broder - under over under!

Å, hva større er vel sagt på jord!

Skjønt jeg ei kan tro det alle stunder.

Det er dog hans eget sanne ord.


Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville,

er dog saken alltid like sann.

Ei i tvil jeg vil min fred forspille,

for min Jesus aldri lyve kan.Å, det broderskap, se det forjetter,

mer enn alt hva her man nevne kan.

For ved Jesu side det meg setter,

gir meg rett til samme arv som han.


Samme arv der oppe i det høye,

samme himmel, samme Gud og far.

Herre, Herre, åpne blott mitt øye

for de skatter jeg i sannhet har!


L&E 42. årgang, nummer 3Tags: 2006