Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Skattefrie gaver

Skattefrie gaver


Noen av bladets lesere har spurt om det er mulig å gi skattefrie gaver til bibelskolen og Lekmannsmisjonens arbeid. Det kan du gjøre ved å oppgi persondata. Ta kontakt med kasserer, eller rektor ved bibelskolen (se side 2 i bladet) dersom du ønsker flere opplysninger.

Red.


L&E 42. årgang, nummer 4Tags: 2006