Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Frelse i Jesus alene

Frelse i Jesus alene

Av Carl Olof Rosenius


I Frelseren, som døde en ugjerningsmanns død på korset, ligger det nå ferdig nåde og frelse for alle ugudelige mennesker som noen gang har levd og som kommer til å leve i denne verden, like til dommedag.

Makten er tatt fra døden, som hadde den helt fra Adams fall. Satan er fradømt retten til alle syndere. Himmelen er igjen åpnet. Livet er vunnet tilbake. «Gud har forlikt alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved korsets blod», Kol 1:20. Den hellige treenighet hadde igjen lyst til å bo på jorden. Det er en følge av denne forsoningen, som overgår all kunnskap.

Disse sannhetene står så tydelig i Skriften at alle som vil kan lese dem. Den korsfestede har sonet, og i sitt legeme båret vekk alle synder som noen gang er gjort, og som vil komme til å bli gjort i verden. Kristus har seiret over dem og utslettet dem alle sammen. Disse sannhetene står fast i evighet.

Nå «er det ikke frelse i noen annen. Og det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved,» Apg 4:12.

L&E 42. årgang, nummer 5