Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Dugnadsuke

Dugnadsuke

Du er velkommen til å være med på dugnadsuke ved Bibelskolen på Fossnes 6.-12. juli 2006 (fram til årsmøte/sommerskolen begynner).

Det blir praktisk arbeid, sosialt samvær, og møter på kveldene kl. 20.00. Opphold og alle måltider er gratis. Unge, eldre og familier er hjertelig velkomne! Påmelding til husmor tlf. 33 36 17 75, vaktmester tlf. 33 36 17 76, eller direkte til bibelskolen tlf. 33 36 17 70.

L&E 42. årgang, nummer 5Tags: 2006