Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

De stille i landet

De stille i landet
Av Per Bergene Holm


Hvordan skal vi nå de uomvendte? Hvilke nye tiltak skal vi sette i gang? I dag brukes det mye tid og krefter på slike tanker, på alle mulige arrangement og aktiviteter for å skape oppmerksomhet og samle mennesker.

Apostelen Paulus skriver i 1Tess 4:11-12: «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen».

Vi er så opptatt av å få oppmerksomhet. Men om du leser i Skriften og legger merke til dem som ble til frelse for sine samtidige, søkte de ikke dette.

Tenk på Josef. Hva gjorde han? Han ble forrådt av sine brødre, utsatt for falske anklager av sin herres hustru, glemt i fengselet. Men hvor han enn var, vandret han uten knurr og klage, i sannhet og trofasthet, med en oppriktig tro og tillit til Herren. Og over alt ble han lagt merke til, ikke fordi han gjorde noe vesen av seg selv og sin tro, men fordi han vant alles tillit og fortrolighet ved sin gudsfrykt. I Guds time ble han også opphøyet og satt til å råde i Egypt. Men han søkte aldri makt og innflytelse, han søkte bare å leve i stillhet og utføre det han ble satt til.

Slik også med Daniel og hans tre venner. Hvilke merkverdige gjerninger fant de på i Babel? Ingen. De levde i troskap mot Guds ord, pliktoppfyllende og stille. De skjøttet sine oppgaver og sitt arbeid, så langt de kunne det uten å gå på akkord med Guds ord og bud i de hedenske omgivelser de levde i. Intet gjorde de for å søke oppsikt og bli lagt merke til, men det ble de likevel, fordi de vandret annerledes. Det var ingen ting å utsette på dem, uten deres gudsfrykt.

Jeg frykter at i samme grad vi søker oppmerksomhet, makt og innflytelse, taper vi åndskraft. For åndskraften gjør seg i første rekke gjeldende i et nytt liv og en ny vandring i tro og kjærlighet til Gud. Dette livet kjennetegnes ikke på en rekke merkverdige og nye gjerninger, men på et nytt sinn og en ny ånd i alle hverdagens små gjøremål, i sannhet og trofasthet i det små, i de daglige plikter i hjem og familie, i arbeid, handel og vandel. «Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden» (Fil 2:14-15).«Ved tro seiret de over kongeriker, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket ildens kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike».

Heb 11:33-34

L&E 42. årgang, nummer 6