Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Grunnsteinsnedleggelse i Kamenka

Grunnsteinsnedleggelse i Kamenka

 Det var høsttakkefest da NLL’s utsendinger kom til Kamenka søndag 8. oktober. Andreí Lipnitskij, som nylig begynte som leder for forsamlingen, ønsket varmt velkommen. Dag Rune Lid talte over dagens tekst (Mark 9:30-37) om å være tjener i Guds rike, og at dette riket ikke er av denne verden. Ingar Gangås hilste forsamlingen med ordene fra Esek 16:4-6+9 om Gud som frelser den som er hjelpeløs som et lite barn, det som ingenting er.

Etterpå var det grunnsteinsnedleggelse for den nye boligen som reises vegg i vegg med gravplassen, som myndighetene nå har gitt tilbake til den lutherske kirken som ny kirketomt. Inntil videre vil menigheten samles i denne boligen, hvor det også er tanken at Andreí Lipnitskij med familie skal bo. L&E 42. årgang, nummer 9
Tags: 2006