Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen

Nytt fra Bibelskolen

 

Etter forrige orientering kom det ytterligere fire asylsøkere som ville følge undervisningen, og vi fikk to nye deltidselever. Nå har vi ni heltids- og fem deltidsstudenter.

For lærerne har høsten bydd på en språklig utfordring. Asylsøkerne kan brukbart engelsk, så vi prøver å oversette noe. Vi har også skaffet hver enkelt en bibel, slik at det er mulig å lese på morsmålet. Be om at Ordet må bli forstått og tatt imot!

Det har vært en vanskelig høst økonomisk. Takket være mange små og noen store gaver, har vi maktet både regninger og lønninger. Vi har mottatt fem hundre tusen mer i gaver enn budsjettert, blant annet tre store gaver på henholdsvis tre hundre, hundre og femti tusen. Hjertelig takk for både små og store beløp!

Det er ikke avklart om vi får statsstøtte. Vi venter ennå på svar fra Utdanningsdirektoratet.

Per Bergene HolmL&E 42. årgang, nummer 9
Tags: 2006