Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nyttårssamling

Nyttårssamling

 

29. desember 2006 – 1. januar 2007 Bibelskolen på Fossnes

Samlingen begynner med julefest om kvelden 29. desember og avsluttes med høytidsmøte på formiddagen 1. nyttårsdag.

Programmet ellers: Bibeltimer og møter.

Talere: Per Bergene Holm, Konrad Fjell, Martin Fjære og Lars Fossdal.

Ledere: Reidar Heian, André Heian og Leif Børge Larsen.

Du kan delta på enkeltmøter eller hele samlingen.

Detaljert program, priser og andre ønskelige opplysninger kan fås ved henvendelse til bibelskolen.

Påmelding innen 20. desember til André og Sara Heian, Bibelskolen på Fossnes, 3160 Stokke, tlf. 33 36 17 75 eller 938 49 087.

Unge og eldre er velkommen til samling om Guds ord!L&E 42. årgang, nummer 9
Tags: 2006