Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Julens herlige budskap

Julens herlige budskap

 

Dette nummeret av bladet inneholder artikler til ettertanke. Samtidig ville vi gjerne peke på julens budskap, slik som engelen forkynte på Betlehemsmarken: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag» (Luk 2:10-14).

La oss gjøre som hyrdene. De skyndte seg av sted, og de fant barnet, slik engelen hadde sagt.

Redaksjonen vil ønske alle sine lesere en riktig god jul – i Jesu navn! L&E 42. årgang, nummer 10
Tags: 2006