Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Jesus er din beste venn!

Jesus er din beste venn! 
Barnestykke av Mia Hallesby

  Inga het en liten pike. Hun hadde fått en fødselsdagsbok av tanten sin. I denne boken sto hver dag i året trykt.

Alle som hun kjente måtte skrive navnet sitt i boken hennes på den dagen de hadde fødselsdag. Fars og mors navn sto naturligvis der, og alle vennene og venninnene hennes hadde også skrevet navnene sine i den.

En dag kom en onkel på besøk. Straks fant Inga fram boken sin. Da onkel hadde skrevet navnet sitt, bladde han litt fram og tilbake. Han kom da til den 24. desember – altså julaften. Der hadde hun skrevet så pent hun kunne med store bokstaver: JESUS.

«Men, kjære Inga da,» sa onkel, «jeg trodde du bare skulle ha navnene på slekt og venner, jeg.»

«Ja, det er nettopp det jeg skal,» svarte Inga. «Jesus er min beste venn, derfor må jeg ha navnet hans, kan du forstå.»

I Bibelen kan du lese mye om Jesus – Ingas beste venn. Du får først og fremst høre at han også vil være din venn. Om du har aldri så mange gode venner, kan ingen bli det som Jesus. Han er så glad i deg at han døde for deg. Nå er han i sin lyse himmel og vil så gjerne at du og alle mennesker en gang skal komme dit til ham.

Men da må du lære ham riktig godt å kjenne så du kan bli glad i ham.

Fra «Barne-andakter», 
Indremisjonsforlaget, 1946 L&E 42. årgang, nummer 10