Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Kom inn til oss, Herre!

Kom inn til oss, Herre!

 

Kom inn til oss, Herre, 
kom nå denne stund. 
Kom, rør ved vårt hjarta 
og salv du vår munn! 


Kom, Heilage Ande, 
med lys og med makt. 
Kom, helga vårt arbeid, 
gjer det du har sagt! 
Kom, Herre, velsign oss 
og gjev oss meir mot. 
Lat såkornet spira, 
lat livet slå rot! 
Send sol over marka, 
send reinsing og tukt, 
og livsfriske vindar 
til mognande frukt! 


Når hausten er komen 
for ætter og folk, 
då opnast din himmel, 
då trengst ingen tolk. 
Vi syng til di æra 
med Golgata-ord, 
som havbåra brusar, 
som fossar i kor. 


Då møter vi frelste 
frå heidningeland. 
Då jublar vi saman, 
då takkar vi han 
som gav oss å tena, 
som gav oss å gå. 
All æra og pris 
han i æva skal få. 

(Sb 32)L&E 42. årgang, nummer 10