Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møteopptak på kassett, vanlig CD og MP3

Møteopptak på kassett, vanlig CD og MP3

Pinsestevnet på Moi 2.-5. juni 2006

02.06.06

Lars Fossdal

Veien bort fra Kristus (Rut 1:1-5; 20-21)

03.06.06 

Gunnar Soppeland

Åp 1:1 ff

       

Lars Fossdal

Veien tilbake (Rut 1:6 ff)


Dag Rune Lid

Heb 12:1-3


Gunnar Soppeland

Åp 2 (Menigheten i Efesus)

04.06.06

Finn Widar Knutzen

Jer 1


Gunnar Soppeland

Åp 3:1 ff (Menigheten i Filadelfia)


Finn Widar Knutzen

Jer 23 

05.06.06

Gunnar Soppeland

Åp 3:14 ff (Menigheten i Laodikea) 

Hovedsommerskolen på Fossnes 12.-16. juli 2006

12.07.06

Gunnar Nilsson

Jes 40:6

13.07.06

Årsmøte

Sigbjørn Agnalt 

Ingar Gangås

Samtale. Andakt v/ Ragnar Opstad
Luk 19:1 ff

Gå ut! (Mat 28:16-20) 

14.07.06

Gunnar Nilsson 
Ingar Gangås
Sigbjørn Agnalt
Lars Fossdal 

Joh 12:1-8 
Gå inn! (Sal 121)
Luk 16:1-15
1Pet 1:16

15.07.06

Gunnar Nilsson
Lars Fossdal 
Sigbjørn Agnalt

Mat 27:45 ff
Jes 42:1
Joh 1:5

16.07.06 

Gunnar Nilsson

Apg 8:26 ffSommerskolen på Laberget 3.-6. august 2006

03.08.06

Hans Erik Nissen

Joh 6:63

04.08.06

Karl Notøy  
Per Bergene Holm
Hans Erik Nissen
Ingar Gangås

De døde ben (Esek 37:1-6)
Heb 3:1a 
Mat 3:1-12
Den gode hyrde (Joh 10:11-16+27)

05.08.06

Hans Erik Nissen  
Per Bergene Holm 
Ingar Gangås
Hans Erik Nissen  

Ef 1:3a
Heb 3:1b
Den gode hyrdes røst (Åp 1:13-18)
Ef 1:3b

06.08.06 

Hans Erik Nissen 

Ef 1:5-6Bestilling av CD/MP3: Bibelskolen på Fossnes v/Daniel Teigen, 3160 Stokke.

Tlf./mobiltlf. 33 36 17 70 / 928 42 060

Bestilling av kassetter: Johannes Sørbø, 4262 Avaldsnes.

Tlf./mobiltlf. 52 84 21 10 / 962 09 800

Priser: Kassett kr. 40 (mer enn 3 stk.: kr. 30). CD kr. 50 (mer enn 3 stk.: kr. 40). MP3 kr. 100 (alle talene pr. stevne). Porto i tillegg!L&E 42. årgang, nummer 10
Tags: 2006