Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Hemmelig synd

Hemmelig synd
Av Ingar GangåsGrunnen til sløvhet og åndsfattigdom i den enkeltes liv og i forsamlingen i vår tid, kan være skjult eller hemmelig synd.

David var i en slik situasjon før profeten Natan kom med dommen over det han hadde gjort mot Batseba og Urias. Guds hånd lå tungt på ham. Livsgleden og samvittighetsfreden var borte. Skjult synd hadde ført til at livskraften var forsvunnet.

I dette nummer av bladet finner du artikler som advarer mot synd mot det sjette bud. Kanskje du nettopp er en av dem som bærer på tunge byrder, noe som du skulle ha gjort opp og fått tilgivelse for. Det er farlig å flørte med synden, og det er livsfarlig å bli værende i den. Én ting er at syndens følger vil forfølge deg hele livet, men det verste er at uoppgjort synd fører skyld og straff med seg. Du står i unåde hos Gud og går fortapt.

Er det tilgivelse å få? Da Jesus kom, var det for å frelse sitt folk fra deres synder. Han bar våre synder opp på korset. Der var også dine synder med. Gud kan tilgi fordi Jesus har sonet og betalt. «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom» (Ef 1:7).

Evangeliet er det glade budskap om syndenes forlatelse, at Jesus har båret dommen og tatt straffen for alle dine synder.L&E 43. årgang, nummer 1