Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Det kristne ekteskap

Det kristne ekteskap
Av Carl Fr. Wisløff1. Tessalonikerbrev 4:3 ff

Det kristne ekteskap har fra første stund av vært en grunnpilar i Herrens menighet. Der hvor mann og hustru lever sammen i tro på Jesus, ber sammen til Gud, og oppdrar sine barn til å be til Jesus – der bor Guds Ånd. Slike hjem er dyrebare i Guds øyne.

Alle våre ekstra tiltak og aksjoner til sammen kan ikke bety så mye for Guds rikes sak i verden, som de kristne hjem.

Nettopp derfor vil djevelen sette alt inn på å ødelegge de kristne hjem. Vi ser ham gå til stormangrep nettopp her.

Djevelen vil få menneskene – også kristne unge mennesker – til å tro at et lovlig ekteskap er en ren formalitet, som en ikke trenger bry seg så mye med. Dersom de to er glad i hverandre, behøver de da gå til prest eller byfogd før de lever sammen? Er det så nøye?

Svaret på dette spørsmål finner vi i ordet vi nettopp leste. Enhver skal finne seg sin egen ektemake, står det. Din venn er ikke din ektemake. Din venninne er ikke din ektemake. Det må være klart for alle.

Annet samliv enn det mellom ektefeller, kaller Bibelen her for hor. Og Guds ord sier klart at Herren ikke vil la dem få det evige liv som lever i hor (1Kor 6:9).

La oss be for de kristne hjem. La oss be om at unge kristne – og eldre med – må se hele sitt liv i Guds ords lys. Det er så mye tåke i dag, så mye vranglære og så mye forførelse. Far ikke vill! Må Gud velsigne alle kristne til å følge Guds vilje – ikke verdens eksempel!

Gud vil rikt velsigne alle dem som i tro og tillit er lydige mot hans ord. Men hvordan vil det gå med det folk som bevisst vender Gud ryggen? Vi må be for vårt norske folk. Må vårt folk aldri savne de kristne hjems eksempel og forbilde!

Fra andaktsboken «Daglig brød», Lunde forlag, 1981

L&E 43. årgang, nummer 1