Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

La deg ikke underholde av synden!

La deg ikke underholde av synden!

De moderne mediene har medført nye fristelser for kristne. En rekke umoralske serier går på vanlige kanaler på TV, og har en i tillegg kabel-TV og parabolantenne, kan allslags søppel vises på TV-skjermen. På internett er det ubegrenset tilgang på alt ondt. Mange kristne faller for fristelsen til å se på det som de vet er synd, fordi det er så lett tilgjengelig. Ordet om omvendelse må lyde! Vend deg fra det! La deg ikke underholde av synden! Kast ut fjernsynet om du ikke makter å holde deg unna svineriet. Kutt av internettforbindelsen om du ikke kan la være å surfe på sider med syndig innhold. Vend om! Synden føder åndelig død og evig fortapelse om du ikke vender deg fra den!

En sann omvendelse fører alltid til et klart oppgjør med synden og et frelsende og fornyende møte med Jesus Kristus. Han støter ingen bort som kommer til ham med sin synd. Kom til ham og si ham hele sannheten. Han kjenner alt før du bekjenner. Kom til ham og frels din sjel! Og la oss vandre varlig!

Eivind GjerdeL&E 43. årgang, nummer 1