Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Hjelpesending

Hjelpesending

 

Behovet for hjelp til Moldova er stort. Dersom du vil være med å sende klær, sko, dyner, tepper, sengetøy eller andre nødvendige ting, kan du pakke dette i banankasser, merke kassene med innholdsfortegnelse, og sende det til Bibelskolen på Fossnes, 3160 Stokke/tlf. 33 36 17 70. Dersom du gir beskjed til Karl Bø, 4070 Randaberg/tlf. 51 41 87 46 eller Ingar Gangås, 7690 Mosvik/tlf. 74 06 46 50, kan de svare på spørsmål om transport. Pris pr. levert kasse: 30 kroner til dekning av utgifter.

Lekmannsmisjonen har jevnlig kontakt med Natalia og Vladimir Moser ved det lutherske senteret i Tiraspol og den lutherske kirken i Moldova, og de tar hånd om distribueringen via sine kontaktledd i landet.

Den første hjelpesendingen ble gjennomført sammen med Nordisk Östmission i Sverige i 2006, og vi vil prøve å få av gårde en transport til Moldova én til to ganger i året dersom grensepassering og tollklarering går greit. Forrige gang ble varene stående en stund på grensen, og det gikk med mye tid til papirarbeidet fra Sverige og tollklareringen for Natalia Moser. Vi håper at dette kan bli enklere etter hvert. Neste sending blir til høsten.

Gaver til misjonsarbeidet i Moldova eller til NLL kan gis på kontonummer: 3204 10 10222 v/kasserer Torunn Ånestad, 4360 Varhaug.

IG

L&E 43. årgang, nummer 5Tags: 2007