Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Årsmelding for arbeidsåret 2006/2007

Det er makt i Guds ord
Årsmelding for arbeidsåret 2006/2007«Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt» (Apg 19:20).Vi opplever et smertelig frafall fra Guds ord i vårt folk og land i dag. Mange har mistet troen på at Guds ord er et levende, hellig og vekkende ord, som kan skape hva det nevner. Når det gjelder det norske samfunn, opplever vi at de som sitter med makten, på alle vis ønsker å fjerne alt som lukter av kristendom fra hjem, skole og samfunn.

Da er det underlig å lese i vår bibel om kontrasten, og det som skjedde i Efesus. Paulus hadde virket der, og nå var det blitt vekkelse, hvor synd ble synd, og det står så gripende at Herrens ord hadde stor fremgang og fikk makt.Et møte med bibelens Gud

Hva skjer når Guds ord har fremgang? Da får mennesker et møte med bibelens Gud, han som er den hellige og som troner i himmelen. Da blir det nådebehov i hjertene, og bygd og by blir forandret når Ordet får makt i samvittighetene. Trenger vi slik vekkelse i dag? Ja, mer enn noen gang! Vi lever i en frafallstid, som ikke har hatt sitt sidestykke siden kristendommen ble innført i vårt land. Derfor trenger vi som Guds folk å bøye våre kne og rope til han som har all makt, at han igjen må miskunne seg over oss.

Skal det bli en Åndens vekkelse, som gir oss et møte med underets Gud, må den begynne med oss som Guds folk. Derfor er det også vår bønn at vi kunne få oppleve vekkelsestider, og at Herren må få ta seg av oss, slik at vi kunne være det redskap Herren ønsket vi skulle være for Ordet inn i vårt folk.Landsstyret

Forrige årsmøte var på Bibelskolen på Fossnes, hvor hovedsommerskolen med årsmøte nå er lagt fast. Landsstyret har hatt fire møter og behandlet 43 saker. Karl Bø, John Flaten, Ingar Gangås, Reidar Heian og Dag Rune Lid har vært faste styrerepresentanter, med Dag Rune Lid som formann og Karl Bø som nestformann. Sigbjørn Agnalt har møtt som første varamann.

Ingar Gangås har vært sekretær og har også hatt ansvaret for bladet «Lov og Evangelium».Forkynnerne

De som har forkynt Guds ord for oss dette året gjennom møteuker, bibelhelger og stevner, har vært: Sigbjørn Agnalt, Per Bergene Holm, Hans-Henrik Brix, Martin Fjære, Lars Fossdal, Asbjørn Fossli, Gunnar Fossli, Ingar Gangås, Dag Rune Lid og Karl Notøy. I tillegg har noen deltatt på enkeltmøter. Når det gjelder gjestetalere, har vi hatt besøk av Göran Holmgren, Rune Karlsson, Egon Kattner, Steinar Kvalvik, Gunnar Nilsson, Hans Erik Nissen, Gunnar Soppeland m.fl.Sommerskoler og stevner

Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har siste året vært sommerskolen på Laberget leirsted på Skogn i Nord-Trøndelag, bibelhelg på Solgry, nyttårssamling, kortkurs, pinsesamling og hovedsommerskole på Fossnes. I tillegg har det vært arrangert barne- og ungdomsleir henholdsvis på Fossnes og på Heia, samt studentleir i Orkdal i Sør-Trøndelag.Moldova

Ingar Gangås har nå det administrative ansvaret for arbeidet i Moldova, og har besøkt landet to ganger det siste året. Se egen melding for dette arbeidet og for bibelskolen.

Etter at bibelskolen sist høst ikke fikk godkjent asylsøkere som elever, mistet skolen statsstøtten. Det har medført at vi dette året har opplevd at det økonomisk har gått fra «hånd til munn». Likevel har vi på forunderlig vis fått erfare det Matteusevangeliet 6:8 taler om: «For deres himmelske Far vet hva dere trenger til...» Det har vært trosstyrkende!Lov og Evangelium

Bladet «Lov og Evangelium» kom ut med 10 nummer siste år, og er fortsatt en stor talerstol. Dette året har vi prøvd å ha litt mer farger i bladet, og i tillegg har vi hatt et utvidet julenummer. I juni hadde vi et utvidet nummer med fokus på misjonsarbeidet i Moldova. Websidene når også langt ut. I april hadde vi i gjennomsnitt 205 besøkende per dag. Her legges alle artiklene i bladet ut, og det er mulig å søke i alle artikler i bladet tilbake til 1999. Den siste tiden er også hele bladet blitt lagt ut i PDF-format, slik at det kan lastes ned i samme format som papirutgaven. Vær med og be om at Ordet kunne nå hjertene til dem som leser bladet.

Styret har arbeidet med vår stemmerettspraksis ved årsmøtet, en sak som ble fremmet på forrige årsmøte, men vi ønsker mer tid til å vurdere ulike alternativ og vil komme tilbake til det på neste årsmøte. Så vil vi benytte anledningen til å takke alle dere som har stått trofast med oss i bønn og offer også dette året. Måtte Herren Jesus finne oss våkne når han kommer. Han kommer snart! «Natten kommer da ingen kan arbeide» (Joh 9:4). La oss derfor arbeide mens det ennå er nådetid!

For Landsstyret:

Dag Rune Lid (formann) og

Ingar Gangås (sekretær)L&E 43. årgang, nummer 6Tags: 2007