Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen på Fossnes

Nytt fra Bibelskolen på FossnesDet nærmer seg nytt skoleår, og søkningen til årets kurs er god. Ti elever har tatt imot plassen så langt, og i tillegg er det enda noen som vurderer å begynne. Skoleåret begynner med åpningsfest lørdag 18. august. Det vil også bli møte søndag kl 11.00.

Ellers vil vi allerede nå minne om bibelkurset 5.–11. november. Det har vært rike samlinger de siste årene, og vi ser også i år fram til bibelkurset. Fullt program vil komme i et senere nummer av «Lov og Evangelium», men sett gjerne av disse dagene allerede nå, og få gjerne noen flere med deg!

Sist, men ikke minst, vil vi minne deg om å huske bibelskolen, personalet og elevene, undervisningen og møtene, i dine bønner. Uten Guds velsignelse og Den Hellige Ånds nærvær vil alt være forgjeves. «Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet» (Kol 4:3).

Per Bergene HolmL&E 43. årgang, nummer 6