Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Jesus kommer snart

Sommerskole og årsmøteRundt 150 deltakere var samlet til sommerskole på Bibelskolen på Fossnes 11.–15. juli.

Store og små var sammen for å høre Guds ord forkynt av talerne Erik Trans fra Danmark, Ingar Gangås, Lars Fossdal og Per Bergene Holm. Vi fikk være sammen om forkynnelse som avkler oss alt vårt eget og setter oss i den stilling at vårt eneste håp er Jesus Kristus. Men har vi ham, da har vi alt vi trenger for dette livet og det evige. Vi er takknemlige til Herren som gav oss disse dagene.

Torsdag 12. juli var tid for årsmøte for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Rundt 40 stemmeberettigede var samlet for å gjennomgå arbeidsåret 2006-2007 og velge styre. Årsmøtet ble åpnet med andakt av Karl Bø. Han leste fra 2Kor 5:11-21. Minneord over de som er døde siden forrige årsmøte ble holdt av Ragnar Opstad. Disse var: Sverre Bøhn, Aanen Kolnes, Helga Sunde og Magnhild Harestad.

Årsmelding for NLL ble lagt fram, og virksomheten har vært som tidligere med møter rundt i landet og høstsamling på Solgry, nyttårssamling, pinsesamling og sommerskoler på Fossnes i Vestfold og Laberget i Nord-Trøndelag.

Ytremisjonsarbeidet i Moldova har fortsatt med besøk fra Norge av våre forkynnere som har deltatt på møter ulike steder i landet. De som har vært i Moldova siste året er Per Bergene Holm, Ingar Gangås, Lars Fossdal og Dag Rune Lid. Økonomisk har NLL sendt 100 000 kr til arbeidet i Moldova. Det ble, i samarbeid med Nordisk Östmission, også sendt en hjelpesending dit.

Ellers er bladet «Lov og Evangelium» og NLL’s web-side viktige talerør for Guds ord.

Bibelskolen på Fossnes fortsetter som før, selv om elevtallet siste året var så lite at skolen ikke fikk statsstøtte. Dette skyldes at en del asylsøkere som gikk på skolen ikke ble godkjent som elever ved. Men det som blir forkynt i klasserommet er det viktigste og det er uavhengig av økonomi. Der får Guds ord tale til unge og eldre som søker frelse og fornyelse.

Skolen går nå med stort underskudd og må drives med overføringer fra NLL. Underskuddet ble sterkt redusert med et par meget store gaver.

NLL’s økonomi er anstrengt, og tro til Herren og støtte fra misjonsfolket trenges for å holde virksomheten i gang. Men inntil i dag har Herren gitt oss det vi trenger.

Det ble gjenvalg av styret, som består av følgende:

Formann Dag Rune Lid, nestformann Karl Bø, referent John Flaten, Ingar Gangås og Reidar Heian. Møtende første varamann er Sigbjørn Agnalt.

Revisorer er Ragnar Opstad og Magne Ekanger.

Valgnemnda består av Martin Fjære, Lars Fossdal og Ragnar Opstad.

Som oppsummering av samlingen på Fossnes denne sommeren kan være:Engstede hjerte,

opp av din smerte!

Glemmer du aldeles

bort hva du har:

Frelserens vennskap,

nåde og kjennskap!

Ennå han lever

og er som han var.Minnes hans seier,

husk hva du eier.

Ikke i deg, men i

Frelseren kjær:

Ren og rettferdig,

himmelen verdig.

Ikke i deg, men

i Jesus du er!

(Sb 429:1-2)Magne Ekanger (referent)
L&E 43. årgang, nummer 7Tags: 2007