Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Vendepunktet

Vendepunktet

Av C. Asschenfeldt-HansenEnglesangen julenatten bærer bud om at det store vendepunktet har inntrådt da Gud igjen kunne ha behag i den falne jorden. Det kunne han ha fordi han så sin enbårne sønn på den. All velsignelse fra Gud i den gamle pakt hadde jo sin grunn i at Kristus skulle komme som frelser slik vi leser i Romerbrevet (3:25): «Ham (Kristus) stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort».

Ja, Gud være takk for julens store vendepunkt, da det lød over jorden: «Fra i dag av vil jeg velsigne» (Hag 2:19). Men takken får først sin dype klang når du og jeg kan føye til: Gud være takk fordi det ble jul inni meg, så jeg fikk oppleve omvendelsens store vendepunkt. Det var en gledelig dag da Herren vitnet ved sin Ånd i våre hjerter: «Fra i dag av vil jeg velsigne».

Fra «Gullgruben»,

Antikkforlaget, 1999

L&E 43. årgang, nummer 10