Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen på Fossnes

Nytt fra Bibelskolen på Fossnes

Av Per Bergene HolmNok et skoleår, det sekstende i rekken, går mot slutten. Etter en liten bølgedal de siste par årene, har elevtilgangen tatt seg opp igjen. I vår har vi en fin klasse på ti elever fra Norge og Sverige som følger undervisningen på heltid.

Elevene har vært mer enn alminnelig interesserte i å lese og lære. Vi har bestilt flere bibler og sangbøker, i tillegg til oppbyggelsesbøker av Rosenius, Pontoppidan og Luther. Det er et stort bønneemne at Ordet som blir sådd både gjennom undervisningen og i lønnkammeret, må slå rot i hjertene og bli den enkelte til frelse og nytt liv ved troen på Jesus. For slik går det hvis Den Hellige Ånd får åpenbare evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Guds ord vender ikke tomt tilbake, men utfører det Gud har sendt det til. Vær med å be for lærere og elever, at de får leve i evangeliet og erfare dets frelsende kraft!God søkning til neste skoleår

I skrivende stund ser det ut til å bli omkring femten elever til neste år. Elevene er jevnt fordelt med gutter og jenter, og også denne gangen ser det ut til å bli noen fra Sverige. Vi håper det kan bli enda flere elever fram mot skolestart. Dette er selvfølgelig et stort glede- og takkeemne!Ny fyringsløsning?

Når vi ser bort fra lønn, er utgiftene til oppvarming den største enkeltposten på Fossnes. Det har derfor vært et tilbakevendende spørsmål hvordan vi kan få fyringsutgiftene ned. Nå utredes det mulighet for å installere et flisfyringsanlegg i kjelleren på Solbakken, knyttet til det eksisterende sentralvarmeanlegget.Møtesal

Det har i lengre tid vært et samtaleemne hvordan vi kan få litt større takhøyde og bedre luft i møtesalen. Vi har kommet til at det blir for kostbart å fjerne det eksisterende taket av betong, og utreder derfor muligheten av å forlenge Solbakken 5–6 meter slik at vi kan utvide møtesalen mot øst. Den nye delen vil kunne bli på omkring 100 kvm og ha åpen himling.

Vi håper at de totale kostnadene ikke blir større enn at det kan betales inn over rimelig tid gjennom reduserte fyringsutgifter.Kom avsides med Herren!

Det er velsignet å sitte ned på et stille sted og lytte, om Jesus vil være der å undervise oss. Da står det at ørkenen og ødemarken skal blomstre. Måtte du få oppleve det!

Gunnar Nilsson
L&E 44. årgang, nummer 4