Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Redaksjonelt

RedaksjoneltI dette nummeret har vi på side 4 tatt inn en artikkel om troens kjennetegn fra klassikeren «Troens speil» av Erik Pontoppidan. Han er kanskje mest kjent for boken «Sannhet til gudfryktighet», som i mange år ble brukt i kristendoms- og konfirmantundervisningen. Den pietistiske grunnholdningen som han representerer, er av mange blitt sett på som skadelig, og av noen til og med som årsaken til at mange unge har tatt avstand fra kristendommen. Den ble for trang og sneversynt, blir det hevdet. Er dette riktig? Trenger vi en ny pietistisk vekkelse?

Svar på spørsmålet får du av mangeårig prestelærer, skribent og forkynner, Carl Fredrik Wisløff, som av flere betraktes som en av de største kirkehøvdinger i Norge i det 20. århundre. Han bearbeidet før sin død noen foredrag som han tidligere hadde holdt i USA. Dette ble en liten, men meget tankevekkende bok: «Gjør en evangelists gjerning», der han blant annet kommer inn på pietismens plass og betydning. Du finner hans artikkel på side 7 i bladet.

Rektor ved Bibelskolen på Fossnes, Per Bergene Holm, fortsetter sin artikkelserie om Israels plass i Guds frelsesråd på side 11, og det siste stykket om Per Nordsletten finner du på side 15. Begge sistnevnte serier er ordnet slik at du kan lese stykkene enkeltvis. Dersom du ønsker å få med deg hele sammenhengen, og ikke har de foregående nummer av bladet, er vi behjelpelige med å skaffe deg disse.

Ta kontakt med ekspedisjonen (adr. på side 2) hvis du ønsker enkeltnummer eller abonnement på bladet! Vi vil presisere at bladet kan tinges av alle, uavhengig av kirke- eller organisasjonstilhørighet, og at det er vårt ønske at det først og fremst skal være et oppbyggelig blad på evangelisk-luthersk grunn. Bladet er gratis, og vi er veldig takknemlige om du vil være med å spre det til nye lesere.

I. G.


L&E 44. årgang, nummer 7Tags: 2008