Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møteoversikt

MøteoversiktOktober:

3.-5. Møtehelg Svarstad (kl. 19) Sigbjørn Agnalt

3.-5. Møtehelg Bømlo Martin Fjære

2.-13 Moldova Karl Bø/Ingar Gangås

10.-12. Møtehelg Nærbø Lars Fossdal

12. Langli Sigbjørn Agnalt

12. Sannidal kl. 15 Martin Fjære

16.-19. Møteuke Fenes, Snillfjord (kl. 19) Steinar Kvalvik/

(Lør. og søn. kl. 16) Karl Notøy

17.-19. Møtehelg Askim Rune Karlsson (S)

21.-26. Møteuke Østre Kvelde (kl. 19) Immanuel Fuglsang (DK)

Oversikt for november kommer i neste nummer.

Det fortelles om John Bunyan, forfatteren av «Pilgrims vandring» at han som fange i mange år på grunn av at han reiste rundt og prekte evangeliet, en gang ble tilbudt friheten dersom han ville slutte å forkynne Guds ord offentlig. Men da svarte han: «Blir jeg fri i dag, preker jeg om Kristus i morgen».

Da Peter og Johannes ble truet til ikke å tale eller lære i Jesu navn, svarte de det høye råd med frimodighet: «Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt». De hadde en brann, fordi de hadde møtt Jesus til frelse.

La oss samles med tro på Guds ords virkekraft også denne høsten. Vi trenger himmelbrød skal vi overleve i denne «tåketid». Glem ikke å be om «brennende» vitner – slik at Ordet må nå inn til vekkelse og fornyelse!

Sekr.
L&E 44. årgang, nummer 7Tags: 2008