Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen

Nytt fra Bibelskolen

Av Per Bergene HolmSå er vi godt i gang med et nytt skoleår. Aldri har vi opplevd så fulle hus som nå. Ekely er fylt opp med elever og på Solbakken bor flere tidligere elever og andre med tilknytning til skolen, og som nå studerer eller arbeider i Tønsberg-området.

Dagligstua på Ekely ble liten når alle skulle samles. Derfor har vi gått til innkjøp av nye sofaer, slik at plassen er maksimalt utnyttet. Det har gitt flere sitteplasser og et mer helhetlig preg over stua. En stor del av kostnadene til nye sofaer er gitt som gave fra en av skolens venner. Hjertelig takk!

Tradisjonen tro var skolen på tur til Vest-Agder og Rogaland i begynnelsen av september. De første dagene var vi stasjonert i Gyland og hadde møter på Fossdal og Gyland på kveldene. En av dagene kjørte vi kystveien fra Flekkefjord til Jæren, og stanset blant annet ved Jøssingfjorden. Lørdag var det tur til Prekestolen og møte på Forsand bedehus om kvelden, etter invitasjon fra en av årets elever. Det ble en fin og minnerik dag!

Natt til søndag fikk vi overnatte hos venner av skolen, både på Forsand, Nærbø og Randaberg. Hjertelig takk for gjestfrihet! Turen ble avsluttet med møte på Skjæveland misjonshus søndag formiddag og hjemreise over Suleskar tilbake til Vestfold.

Nå står det årlige bibelkurset for døren. Det gleder vi oss til. Det har vært noe eget over disse samlingene de siste årene. På en særskilt måte har vi fått oppleve Guds Ånds nærvær over bibeltimene. Det er vår bønn at det også kan bli slik i år. Vi får besøk fra Sverige. Gunnar Nilsson kjenner de fleste fra før, mens Rune Söderlund vil være et nytt bekjentskap for mange. I tillegg kommer Kristian Fagerli. Et par av skolens lærere vil også delta. I skrivende stund er det allerede påmeldt ganske mange, noe som tyder på at det skal bli mer enn fulle hus. Elevene er innstilt på å stille sine rom til disposisjon for at alle skal få plass, så selv om innkvarteringen blir en utfordring, er alle hjertelig velkommen!

Vær med i bønn for skolen fortsatt, for elever og ansatte, for undervisning og møter, at Guds ord og Guds Ånd må få gjøre sin gjerning.
L&E 44. årgang, nummer 9