Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Arrangement i 2009

Arrangement i 2009Du er velkommen til å være med på følgende stevner og arrangement dette året:

Bibelhelg på Bibelskolen på Fossnes 6.-8. februar. Gjestetaler: Karl Riis

Skileir, Hermanstølen, Valdres 19.-22. februar

Pinsestevne på Langli Bedehus, Østfold 29. mai-1. juni, Skjæveland Misjonshus, Rogaland 29. mai-1. juni og Mosvik Bedehus, Nord-Trøndelag 30. mai-1. juni

Barneleir (t.o.m. ferdig 6. kl.) i Vestfold 26.-28. juni

Ungdomsleir (f.o.m. 7. kl.) 26.-28. juni

Hovedsommerskole m/årsmøte på Bibelskolen på Fossnes 8.-12. juli. Gjestetaler: Asger Jensen

Sommerskole på Laberget Leirsted i Nord-Trøndelag 30. juli-2. august. Gjestetaler: Hans Erik Nissen

Åpningshelg ved Bibelskolen på Fossnes 21.-23. august. Gjestetaler: Egon Kattner

Bibelhelg på Solgry Misjonssenter, Sveio ved Haugesund 25.-27. september. Gjestetaler: Kristian Fagerli

Kortbibelkurs, Bibelskolen på Fossnes 2.-8. november

Nyttårssamling på Fossnes 29. desember-1. januar

Sett av datoene allerede nå! Det er nødvendig å prioritere samlingen om Guds ord: i enerom, i heimen og

i vennesamfunnet. Nærmere opplysninger vil komme i bladet i god tid.

Sekr.

L&E 45. årgang, nummer 1Tags: 2009