Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møteoversikt

MøteoversiktJanuar

4. Randaberg kl. 19 Norvald Frafjord

4. Husmøte, Asdal, Årnes kl. 11 Per Bergene Holm

11. Sannidal kl. 15 Martin Fjære

17.-18. Askim Sigbjørn Agnalt

20.-25. Møteuke, Mosvik Ingar Gangås og

Göran Holmgren (S)

30.-1/2 Bibelhelg, Østre Kvelde Lars Fossdal

31. Husmøte, Agnalt, Langli kl. 19

31.-1/2 Årnes, lør. kl. 19, søn. kl. 11 Martin FjæreFebruar

6.-8. Bibelhelg, Fossnes Karl Riis (DK)

14. Langli Per Bergene Holm

18.-22. Møteuke, Randaberg (Søn. kl. 11 og 19)

19.-22. Skileir, Valdres Ingar Gangås m.fl.

20.-22. Nærbø Sigbjørn Agnalt

22. Frøyland Bedehus kl. 11 Sigbjørn Agnalt

24.-1/3 Møteuke, Steinsdalen (Norheimsund) Gunnar Nilsson

28.-1/3 Askim Martin Fjære«For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer godt budskap!» (Rom 10:13-15).

Sekr.L&E 45. årgang, nummer 1Tags: 2009