Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Å salige stund uten like,
Å salige stund uten like,

han lever, han lever ennu!

Han vandrer i seierens rike.

Min sjel, hvorfor sørger da du?

Han er ikke lenger i graven,

hvor bleknet i døden han lå:

Jeg levende så ham i haven,

og aldri så skjønn jeg ham så.


Han lever, og jeg skal få bringe

hans venner det salige ord. –

Tenk, jeg som er ringest blant ringe,

den minste han kjenner på jord.

Tenk, jeg skal hans hilsen frembære.

Å kunne jeg synge det ut!

Mer kunne ei engler begjære,

enn gå med så salig et bud.


Å salige stund uten like,

han lever, han lever ennu!

Han vandrer i seierens rike.

Min sjel, hvorfor sørger da du?

Du søkte din trøst i den døde,

og dvelte ved gravnatten kun.

Så fikk du den levende møte.

Å salige, salige stund!


Johan Halmrast, 1890. Sb 680

L&E 45. årgang, nummer 3Tags: 2009