Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Bring Guds ord ut til folket

Referat fra årsmøtet i NLL 2009


Sommerskole og årsmøte ble holdt på Bibelskolen på Fossnes 9.-12. juli. Rundt 130 deltagere fra hele Sør-Norge var samlet. På årsmøtet var det ca. 40 som brukte stemmeretten sin.

 

Andakt

Reidar Heian åpnet med andakt. Han leste fra Ordspråkene 10:20-25: «Den rettferdiges tunge er som fineste sølv. De ugudeliges hjerte er ingen ting verd. Den rettferdiges lepper gir næring til mange, men dårer dør, fordi de er uten forstand. Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. Det er en lyst for dåren å gjøre skamløse gjerninger, men visdom er en glede for den forstandige mann. Det som den ugudelige er redd for, det skal komme over ham. Men de rettferdiges ønsker skal Gud oppfylle. Når en storm farer fram, er den ugudelige ikke mer. Men den rettferdige har en evig grunnvoll».

Ragnar Opstad bar fram minneord om de døde siden sist årsmøte og som har hatt tilknytning til NLL: Johannes Straumstein, Gunnar Treidene, Olav Treidene og Hans Langsrud.


Årsmeldinger

Karl Bø ledet årsmøtet. Årsmeldingen fra Landsstyret ble lest av Dag Rune Lid. Det viktigste for oss er at Guds ord blir sådd og tatt i mot av hjertene. Uten maten fra himmelen er det umulig å leve et liv i Guds rike. Takk til alle som har vært med å bringe himmelmaten, Guds ord, ut til folket! Også Bibelskolen på Fossnes er med på å gi elevene denne livsnødvendige føden. Ordet blir også formidlet gjennom bladet «Lov og Evangelium». Det blir sendt gratis til alle som ønsker det.


Bibelskolen

Årsmeldingen fra Bibelskolen på Fossnes og for ytremisjonsarbeidet i Moldova ble lest av Per Bergene Holm. Bibelskolen har hatt 15 elever jevnt over gjennom skoleåret, flest i høst. Fossnes er inne i en byggeperiode. Det installeres flisfyringsanlegg og møtesalen utvides. Målet er at det skal spares utgifter til fyring og at møterommet skal bli større og luftigere.


Moldova

Når det gjelder arbeidet i Moldova, preges det av fengslingen av Boris, sønnen til Natalia og Vladimir Moser (pastor). Situasjonen er vanskelig og ser svært fastlåst ut. Gledelig når det gjelder arbeidet i Moldova, er at Ida og Marcus Söderberg har sagt seg villige til å reise dit som misjonærer når situasjonen legger seg til rette for det. De var elever ved Bibelskolen på Fossnes siste året. NLL støtter arbeidet i Moldova med ca. kr 100 000 i året, og har sendt besøk dit ca. fire ganger hvert år. 

Regnskapene for NLL, Bibelskolen på Fossnes og Bibelskolen på Fossnes Eiendom ble lagt fram og godkjent.


Valg

Til Landsstyret sto Dag Rune Lid og Reidar Heian på valg. De ble begge gjenvalgt. Etter at styret konstituerte seg, består styret av: Formann Dag Rune Lid, nestformann Karl Bø, og styremedlemmene Sigbjørn Agnalt, Ingar Gangås og Reidar Heian. Som varamedlemmer til styret ble valgt: 1. John Flaten, 2. Atle Barkve og 3. Magne Ekanger. Revisorer til hovedkassen, John Flaten og Magne Ekanger, ble gjenvalgt. Til valgnemnda for 2009 – 2012 ble Martin Fjære valgt.

Sommerskolen på Fossnes ble en fin blanding av folk i alle aldre. Det var mange unge, og alle aldersgrupper var felles om samlingene. Måtte Ordet som ble sådd finne den gode jord og gi mange, ja hundre foll.

Magne Ekanger, referentL&E 45. årgang, nummer 7

 Tags: 2009