Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Frykt ikke!

Frykt ikke!
Av Hans Erik Nissen

«Frykt ikke for det du skal lide!»

Åp 2:10

 

Dette er Guds ord. Den Hellige Skrift er realistisk, rystende realistisk, for den sier alltid sannheten.

Du kommer ikke gjennom livet uten lidelse. Det henger sammen med at du er en kristen. Ved siden av alminnelige menneskelige lidelser, som de fleste kommer ut for, får du også smake de lidelsene som hører sammen med det å være utvalgt av Gud.

Du må innstille deg på å dele Jesu kår. Du vil merke det på arbeidsplassen, på skolen, blant naboer. Mye har du felles med dem, men innerst inne er du annerledes. De vet det. Du vet det. Du er tempel for Den Hellige Ånd; og Jesus, himmelens kongesønn, bor i deg.

Satan vil bruke frykten for lidelse til å lamme deg. Han vil at du skal rette blikket mot deg selv og din egen svakhet. Han vil at du skal gi opp, jo før jo heller.

Men ikke lytt til ham! Fest i stedet blikket på det Jesus har lidd. Gud har ført ham til fullendelse gjennom lidelse.

Innprent i ditt sinn at Gud har sagt sitt mektige: Frykt ikke! Han vil ikke overlate deg til deg selv. En av hans engler ble sendt til Jesus i Getsemane. Og det var ikke siste gangen Gud sendte en engel til hjelp for dem som skal bli frelst.

Du skal vite at Herren gir oss det vi trenger for hver eneste dag. Det ligger en rustning klar; den må vi daglig iføre oss. Israels folk måtte hver dag sanke det de trengte av manna. Slik er det også med oss. Som dagene er, skal styrken være.

Så står det da til Herren å utmåle lidelsesbegeret for den enkelte.

Gjennom trengsel skal vi gå inn i Guds rike.

Det gir hvile for sjelen å vite at alt det som møter oss, er utmålt i Herrens hånd. Han vil la det virke sammen til det beste for oss.

Derfor: Frykt ikke! Lidelsen fører deg mot målet.

Fra andaktsboken «Ett er nødvendig», Lunde forlag
L&E 45. årgang, nummer 9