Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

MøteoversiktNovember

Møteoversikt

November

13.-15.              Bibelhelg Levanger              Ingar Gangås

13.-22.              Ueland Forsamlingshus, Varhaug              Immanuel Fuglsang (DK)

                        og Erik Trans (DK)

15.                   Sannidal 15.00              Martin Fjære

15.                   Randaberg 19.00              Lars Fossdal

17.-22.             Tørvikbygd              Sigbjørn Agnalt og

                       Marcus Söderberg

24.-29.              Steinsdalen, Norheimsund              Odd Eivind Stensland

28.-29.              Askim             

 

Desember

4.-6.              Byske, Sverige              Lars Fossdal

5.-6.              Årnes              Sigbjørn Agnalt

13.              Sannidal 15.00             

13.              Randaberg 19.00              Norvald Frafjord

20.              Adventsmøte Mosvik 11.00              Ingar Gangås

Sekr.

 
L&E 45. årgang, nummer 9Tags: 2009