Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nyttårssamling

Nyttårssamling
på Fossnes 29. desember-1. januar

Talere: Lars Fossdal, Ingar Gangås m.fl.

Info: Bibelskolen på Fossnes, tlf. 33 33 89 00

Program i neste nummer.
L&E 45. årgang, nummer 9Tags: 2009