Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Lengselstro

Lengselstro

Av Ingar Gangås

 

Mange lengter etter fred med Gud. De kjenner på at de mangler noe i forhold til dette med Jesus og kristendommen. Kanskje søker de hjelp. Hva svarer du dersom det kommer en ungdom som gjerne vil høre Jesus til, men som innrømmer at det er noe som er galt?

For det første må du be om visdom til å tale rett og sant i møte med slike mennesker. Dernest skal du vite at det er Jesus som kjenner hjertene. Og sist – men ikke minst – vi må ikke la være å peke på hvordan Jesus selv møtte dem som lengtet etter fred.

 

Sann sjeleomsorg

Det kom en ung mann og kastet seg ned for Jesus (Mar 10:17ff). Han trodde han hadde holdt loven. Men det var tydelig at han var urolig for sin sjel, for han spurte: «Gode mester! Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Jesus så at han manglet det viktigste. I all sin rikdom manglet han skatten i himmelen. Selv om Jesus fikk godhet for denne ungdommen, måtte han si til ham: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Dette førte til at ungdommen gikk bedrøvet bort.

Våger vi å holde Guds ord like klart fram i møte med dagens mennesker? Lærte vi ikke helt fra vi var små og gikk på søndagsskolen, at porten inn til livet er trang, og at veien til himmelen er smal? Det var mot slutten av bergprekenen som Jesus holdt for sine disipler, at han sa dette: «Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den» (Mat 7:13-14).

 

Å bli født på ny

Hva betyr dette? Det må skje en ny fødsel – et under fra Gud. De fleste tror at de skal klare å finne veien selv, ved selvforbedring. Men hjerteforholdet til Jesus er galt. De er fortapt i seg selv. Dette ser de ikke. Og dette vil de ikke innrømme. Det naturlige menneske kan ikke skjønne seg på Guds rike. «Men et sjelelig menneske (ugjenfødt, behersket av sitt eget jeg) tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det…» (1Kor 2:14).

Det var dette Nikodemus fikk høre. «Sannelig, sannelig sier jeg deg», sa Jesus, «uten at en blir født på ny, kan en ikke se Guds rike» (Joh 3:3). «Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny! Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det for hver den som er født av Ånden» (3:7-8). Denne nyskapelsen i hjertet kommer ovenfra – fra Gud – og er et verk av Den Hellige Ånd. Det skjer noe helt nytt – et under – ved at du kommer til tro på Jesus og det han har gjort for deg.

 

Forskjell på lengsel og tro

Mange lengter etter å eie troen på Jesus. De gamle fedre lærte at det er noe som heter lengselstro. Med det mente de å si at det går an en stund å ha troen uten å ha klar erkjennelse av den. Vissheten om frelsen kan komme som en gryende dag. Sakte, men sikkert, som solen går opp her i nord, demrer den nye dag i hjertet. Det kan ta tid. Det er ikke likt for alle. Men Jesus vil at vi skal ha visshet om å høre ham til. Du må ikke slå deg til ro med uvissheten!

Jeg er redd at mange bedrar seg selv her. Har du kapitulert for Jesus? Vet du hva det vil si å miste troen på seg selv for at du kan vinne Jesus og få troen på ham? Det er å gå inn gjennom den trange port. Ingen klarer det av seg selv. «For mennesker er det umulig», sa Jesus, «men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud» (Mar 10:27). Underet skjer når Herren får vise deg det som har skjedd på Golgata. Nikodemus fikk høre om kobberslangen i ørkenen som ble opphøyd på en stang. Slik er Jesus opphøyet på korset, «for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv» (Joh 3:15).

Det er stor forskjell på lengsel og lengselstro. Tenk om det var noen som til og med festet lit til det Moses sa, men likevel ikke vendte seg om for å se på kobberslangen. De kjente giften i kroppen, og de kunne godt tenke seg å bli friske, men de slo seg til ro med at de hadde jo lengselen etter å bli friske.

 

Kan bli for seint

Slik er det nok mange som trøster seg med at de lengter etter fred med Jesus, men de vil ikke tro på ham. Det koster for mye å ta imot Jesus og gå på den smale vei. Du er vel ikke en av dem som har kjent veien fra du var liten, men du vil ikke gå inn gjennom den trange port, og du kan ikke tenke deg å gå på så smal en vei? Pass deg! Det kan bli for seint en dag. Livet kan plutselig være slutt. Da er du evig fortapt dersom du ikke hører Jesus til og er kjent av ham.

Jesus underslo aldri dette alvoret. Det må heller ikke vi gjøre.

 


L&E 46. årgang, nummer 1