Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Vær hellige i all deres ferd!

Vær hellige i all deres ferd!

Av Hans Erik Nissen

 

«Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.»

1. Peters brev 1:15

 

Er du en av de mange kristne som har kastet dette ordet over bord? Du har tro på Jesus og vet at du intet skal gjøre til frelse, fordi han har betalt for alle dine synder med sitt blod. Men du tar det ikke alvorlig med din ferd. Langt på vei lever og innretter du deg på samme vis som verden. Det gjelder i forhold til materialisme, hva du leser og ser på fjernsyn og internett.

Kanskje merker du ikke engang at verden langsomt kjølner ditt forhold til din Frelser og fjerner deg fra ham?

Gleden over frelsen og evangeliet blir fortid, og trangen til å høre Guds ord og være sammen med himmelvandrerne blir mindre og mindre. Frafallet er begynt.

Gud sier ikke bare at vi skal være hellige. Han sier også at vi skal være det i all vår ferd. Det må ikke være noe område i ditt liv som ikke tåler lyset. Alt må fram og bestemmes av Den Hellige. Det betyr oppgjør og syndsbekjennelse og en ferd hvor du innretter deg etter Guds bud.

Ordet sier at det er kjærlighet til Gud at vi holder hans bud. Det gjør du ved ikke å lede deg selv i fristelse gjennom det du leser, hører og ser. Du skal tvert imot rense deg selv fra alt det som besmitter legeme og sjel.

Forsterk det hellige nei i ditt liv.

Andakt fra avisen DagenMagazinet

 

 


L&E 46. årgang, nummer 1