Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møter

Møter

 

Mars

2.-7.              Ø. Kvelde                      Sigbjørn Agnalt

2.-7.              Tørvikbygd                     Lars Fossdal

6.-7.              Årnes                            Martin Fjære

14.                Sannidal kl. 15.00              Asbjørn Fossli/Gunnar Fossli

21.                Fossnes kl. 11.00              Marcus Söderberg

23.                Levanger Menighetshus  kl. 19.30    Marcus Söderberg

24.                Fenes Grendahus kl. 19.00     Ingar Gangås/Marcus Söderberg

25.                Sundlandet (A. Joramo)       kl. 19.00              Ingar Gangås/Marcus Söderberg

26.-27.          Dolmøy, Hitra (S. Kvalvik)    Ingar Gangås/Marcus Söderberg

26.-28.          Svarstad (palmehelg)          Per Bergene Holm

27.-28.          Askim                               Sigbjørn Agnalt

28.                Krokstadøra kl. 13.00          Ingar Gangås/Marcus Söderberg

 


 


L&E 46. årgang, nummer 2Tags: 2010