Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Påskemøter

Påskemøter


Steinsdalen Bedehus

Onsdag 31. mars kl.19.00

Skjærtorsdag kl. 11.00. Nattverdmøte kl. 19.30

Langfredag kl. 11.00 og 19.00

Taler: Odd Eivind Stensland


Tørvikbygd Bedehus

1. påskedag kl. 11.00

2. påskedag kl. 19.30

Taler: Odd Eivind Stensland


Mosvik Bedehus

Skjærtorsdag kl. 11.00 (Nattverdmøte i Furustua)

Langfredag kl. 19.00

Taler: Ingar Gangås


Østre Kvelde Bedehus

Påskeaften kl. 19.00

Taler: Per Bergene Holm


Bibelskolen på Fossnes

Langfredag kl. 11.00

Taler: Per Bergene Holm

1. påskedag kl. 11.00

Taler: Konrad Fjell


Randaberg Forsamlingshus

1. påskedag kl. 19.00

2. påskedag kl. 11.00 og 19.00

Taler: Gunnar Soppeland
L&E 46. årgang, nummer 3Tags: 2010