Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Den onde lyst

Den onde lyst

Av Ingar Gangås


Ondt hjerte

Synden kommer fra hjertet og «henger fast ved oss» (Heb 12:1). Det onde er ikke bare noe som kommer til oss – nærmest flygende gjennom luften – slik at vi kan gjemme oss for det ved å stenge oss inne i et rom eller gå i kloster, og så er alt greit. Nei, synden gjennomsyrer oss og er sammenvevd med oss. Den er ikke som et sår eller en skramme som kan bedres ved salve eller riktig medisin. Problemet er at det er mennesket selv som er rammet, tvers igjennom råttent. Synden kommer fra ditt onde hjerte. Der har den sin rot. Det er ikke noe du kan gjøre for å forbedre ditt forhold til Gud. I hans øyne er du «skyldig til døden for syndene mange». Du trenger å bli frelst fra deg selv, og få del i Jesu liv, skal det bli annerledes med deg. Bare når Jesus har tatt bolig i deg, begynner det nye livet. Du vil fortsatt sanne det som Carl Olof Rosenius kalte «syndens daglige plage», men du får også erfare at Jesus ikke bare har tatt syndens straff, men han har også brutt syndens makt.


Løst fra syndens garn

Gud er hellig og tåler ingen synd. Får synden holde oss i sitt jerngrep, vil det gå fra vondt til verre. Mange har erfart syndens garn. Alt roter seg bare mer og mer til. Satan er en hard herre å tjene. Han holder aldri det han lover. Til sist går du fortapt. Ja, den som lever som uomvendt er fortapt, sier Guds ord. Så alvorlig er det! Men Jesus Kristus har sonet og betalt for alle dine synder. Hør det, du som spør om det er frelse å få for deg! Kom i dag, når du hører hans røst! Han kaller på deg og vil løse deg fra syndens garn og redde deg fra undergang og sette deg i frihet.L&E 46. årgang, nummer 5