Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Arrangementer

Arrangementer


Møter

Lars Fossdal besøker

Randaberg Forsamlingshus

søndag 8. august kl. 11 og kl. 19

Ingar Gangås besøker

Randaberg 1.–3. september

Skjæveland 4.–5. september


Møteuker

Odd Eivind Stensland besøker

Bangsund 7.–12. september

Mosvik 14. –19. september


Møteuke

Lars Fossdal besøker Fogn tirsdag 24. – søndag 29. august


BIBELHELG 1.–3. oktober 2010

Solgry Ungdoms- og Misjonssenter, Sveio ved Haugesund

Talere: Martin Fjære og Odd Eivind Stensland

Ledere: Karl Bø og Dag Rune Lid

Fredag

Kl. 20.00 Odd Eivind Stensland

Lørdag

Kl. 10.00 Martin Fjære

Kl. 11.30 Odd Eivind Stensland

Påmelding: Karl Bø, Nyvollsv. 7, 4070 Randaberg. Tlf. 51 41 87 46 / 905 49 825

Unge og eldre er velkomne til samling om Guds ord!Sjøleir på Hitra

Fredag 8. – søndag 10. oktober blir det samling for studenter/ ungdom over 20 år og unge ektepar på Dolmøy, Hitra i Sør-Trøndelag.

Bibeltimer og kveldsmøter ved Martin Fjære og Steinar Kvalvik.

For informasjon/påmelding kontakt Audun Kvalvik, tlf.: 920 77 276, E-post:


Bibelskolen på Fossnes

reiser på skoletur til Gyland/ Egersund 8.–12. september. De vil ha møter i distriktet, og har også planlagt tur til turistattraksjonen «Prekestolen» i Lysefjorden. Med som talere er: Konrad Fjell og Lars Fossdal.


Åpningsfest lørdag 21. august kl. 18.00

Tale: Lars Fossdal


Misjonærinnvielse søndag 22. august kl. 11.00

Ida og Marcus Söderberg, med sønnen Carl, innvies til tjeneste i Moldova.

Representanter fra Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, Evangelisk Luthersk Samling, Sydöstra Smålands Lutherska Församling og Nordisk Östmission deltar.

Tale: Göran Holmgren

Tilreisende som ønsker overnatting/kost denne helgen tar kontakt med bibelskolen, tlf. 33 33 89 00 / 33 33 89 02 for informasjon/registrering.L&E 46. årgang, nummer 6
Tags: 2010