Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Guds ord skal seire

Guds ord skal seire
Årsmelding fra Moldova


«Men Guds ord er ikke bundet.»

2Tim 2:9b

Dette er apostelen Paulus’ ord til sin unge medarbeider Timoteus, når han selv sitter fengslet i Rom. Til tross for ytre trengsel, fikk apostelen erfare at Guds ord ikke lot seg hindre av lenker. Det gjorde sin virkning også i fengselet.

Boris Moser fengslet

Arbeidet i Moldova har det siste året vært preget av at Vladimir og Natalias sønn, Boris Moser, har sittet fengslet i Tiraspol. Målet med arrestasjonen og rettsprosessen har åpenbart vært å presse familien Moser for penger og de eiendommene de og den lutherske kirken sitter på. Familien har etter hvert fått god hjelp fra ulike menneskerettighetsorganisasjoner. Det viser seg at det er mange i tilsvarende situasjon, og det legges nå et sterkere internasjonalt press på provinsen Transnistria, via Moldova og Russland, for å ordne opp i den manglende rettssikkerheten i provinsen.

Det gledelige midt oppe i den vanskelige situasjonen er at fengselsoppholdet har blitt til stor velsignelse for Boris og gitt ham et møte med Jesus. Undertegnede fikk treffe ham til en times samtale i vinter, og det var en veldig opplevelse. Boris var ikke bitter, men ga uttrykk for at Gud måtte bruke dette for å stanse ham. Han ville heller nytte de få minuttene vi fikk til å samtale om Guds ord, enn å snakke om den vanskelige rettsprosessen.


Den lutherske kirkens

eiendommer

Den lutherske kirken i Moldova må fornye sin registrering hos myndighetene i Transnistria med jevne

mellomrom. Dersom de skulle nekte ny registrering, vil eiendom som tilhører kirken kunne tilfalle staten.

Den usikre situasjonen i Transnistria har styrket ønsket om å flytte sentrum for den lutherske kirken til hovedstaden Chisinau. Vi har derfor kjøpt inn to leiligheter (finansiert privat) i en ny blokk rett utenfor sentrum, den ene for Natalia og Vladimir Moser, den andre for Ida og Marcus Söderberg.

Misjonærutsendelse

Det er med stor glede vi endelig får sende ut misjonærer til Moldova. Det har vært et bønneemne for mange i flere år, og et stadig tilbakevendende spørsmål fra Vladimir Moser. Marcus Söderberg var med Gunnar Nilsson og Per Bergene Holm på et besøk høsten 2009, og både Carl (1), Ida og Marcus var med rett etter påske i 2010. I tillegg til disse besøkene, har Per vært flere turer i løpet av det siste året, særlig med tanke på å få leilighetene i stand, samt ordne en del andre praktiske forhold.

Den lutherske kirkens virksomhet

Til tross for mange bekymringer for sønnen, og også noe sykdom, har Vladimir Moser fortsatt sin trofaste virksomhet. Han har jevnlig møter og gudstjenester i Tiraspol, Kamenka, Chisinau og Bender, samt besøker også andre plasser fra tid til annen. Selv om noen har trukket seg tilbake fra forsamlingene, kommer det også stadig nye til. Natalia har en veldig kontaktflate og hun inviterer frimodig dem hun får kontakt med til å komme på møter.

Økonomi

I løpet av 2009 ble det overført kr. 158.515,- til den lutherske kirken i Moldova. Vi må regne med at utgiftene til misjonsarbeidet vil øke betraktelig fra og med høsten 2010, da vi også vil få ansvar for å gi underhold til en misjonærfamilie.

Åpne dører – tiden er kort

Til tross for vanskeligheter med rettssikkerheten i Transnistria og en ortodoks kirke som ønsker å legge hindringer i veien for andre kirkesamfunn, oppleves det åpent å forkynne Guds ord i Moldova, og det er ikke så vanskelig å samle mennesker til møte. Det er fortsatt et vakuum etter jernteppets fall. Men det oppleves også som at tiden er kort. Den vestlige innflytelse er sterk på de unge, med den verdslighet og umoral det fører med seg. Og jo mer den innflytelsen får makt, jo mer lukkes sinnene mot Guds ord. Derfor gjelder det å kjøpe den beleilige tid!

Vær fortsatt med å be for Vladimir og Natalia Moser og deres arbeid. Be for Ida og Marcus som skal reise ut. Be for forsamlingene i Moldova, at Guds ord må få gjøre sin gjerning til vekkelse, omvendelse og nytt liv.

«For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved» (Apg 4:12).

Per Bergene Holm


L&E 46. årgang, nummer 7
Tags: 2010