Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Moldova

loe_forside

Av Per Bergene Holm

Som nevnt i forrige nummer av ladet ble Boris Moser løslatt fra fengselet i Transnistria. Det skjedde en av de første dagene i juli. Boris har vært fengslet siden november 2008. Anklagene mot ham har vært falske og fengselsoppholdet har vært en stor belastning på hans helse. Det har også vært en vond tid for foreldrene, Natalia og Vladimir.

 

Familien har hatt kontakt med internasjonale organisasjoner og fremmet saken for menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Røde kors besøkte Boris i fengselet og domstolen i Strasbourg avviste anklagene mot ham og krevde at myndighetene i Moldova grep inn (Transnistria er ikke anerkjent som stat, så Moldova holdes ansvarlig). Hvorvidt det var press utenfra eller andre årsaker som gjorde at han ble løslatt, vet vi ikke. Han er ikke blitt frikjent, og det ble stilt krav fra transnistriske myndigheter om at han måtte møte for politiet en gang i måneden de neste fem årene.

Familien opplever dette som uholdbart, og de vet også av erfaring fra lignende saker, at løslatelsen kanskje bare er midlertidig. De frykter at myndighetene ennå søker å finne noe å anklage Boris eller andre i familien for, slik at man kan fengsle på nytt.

Boris trengte behandling på sykehus etter fengselsoppholdet, og måtte til Chisinau i Moldova for å få behandling. Familien bestemte seg derfor for å flykte fra Transnistria i slutten av juli, og søke tilflukt i hovedstaden Chisinau. Nå er imidlertid problemet at Vladimir ikke får besøkt forsamlingene i Transnistria og forkynt Guds ord for dem. Han regner med at han vil bli tatt som gissel av myndighetene og fengslet i stedet for sønnen, så snart han kjører over grensen til Transnistria.

Undertegnede var på et kort besøk i begynnelsen av august. Da hadde Boris kommet ut av sykehuset og familien bor nå i leilighetene som Lekmannsmisjonen disponerer i Chisinau. Boris var ved godt mot og helsen var bedre. Politiet i Moldova har lovet familien beskyttelse og hjelp mot myndighetene i Transnistria. Rettsprosessen mot Boris fortsetter og man håper og ber om en endelig avklaring.

 

L&E 46. årgang, nummer 7