Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Oppstandelseslivet i Kristus

Oppstandelseslivet i Kristus
Av Sigbjørn Agnalt


«Be for oss! For vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og ønsker å gå rett fram i alle ting. Jeg ber dere på en særlig måte om å gjøre dette, for at jeg så meget snarere må bli gitt tilbake til dere. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.» Heb 13:18-21


Forbønn

Her møter vi en inderlig bønn om forbønn. Det kommer fra en medkristen som er arbeider i Guds rike. I Guds rikes arbeid betyr forbønn noe, det er helt avgjørende ser vi her. «Jeg ber dere på en særlig måte å gjøre dette», ja, hvorfor er det så viktig? Er det ikke slik at alt står til Gud i Guds rike? Jo, alt står til Gud, men allikevel ser vi her at forbønnen har avgjørende betydning for hvordan det vil gå med han som skriver dette. Hva han kan utrette i Guds rike.

Hvorfor er det slik? S. D. Gordon svarer: «Bønnene våre kan ikke forandre Guds planer for oss. For alt godt og rett vi kunne be om, har Gud allerede planlagt for oss. Men bønn forandrer Guds handlinger. For han kan ikke gi oss noe mot vår vilje. Først når vi i bønnen viser at vi er villige til å ta imot det, gir vi ham anledning til å utføre det han for lengst har planlagt for oss».

Ole Hallesby sier det slik: «Bønn er å lukke Jesus inn». Derfor betyr bønnen så mye, den er med og åpner for Guds handling for oss og med oss.

Derfor vil også vi si: be for oss! Be for forkynnerne, bibelskolelærerne, misjonærene, foreningsformennene, lederne, dine medkristne! Gjør vi det, blir vi medarbeidere for høstens Herre på hans innhøstning.


Oppreist med Kristus

Det er en bestemt årsak til at vi skal gjøre dette, sier Ordet videre: – For Gud har ført vår stedfortreder og store hyrde, Jesus Kristus, opp fra de døde. Og det har han gjort i kraft av en evig pakts blod, det vil si i kraft av forsoningen. Jesu blod utslettet all vår synd. Derfor reiste Gud ham opp til et nytt liv for Gud. Jesu oppstandelse er det store som har skjedd oss, for da Jesus ble reist opp var han vår stedfortreder. Derfor står det i Ef 2:5 at Gud «har gjort oss levende med Kristus». Jesu oppstandelse betyr et nytt liv hvor vi skal få leve for Gud – ved tro.

Dette livet er ikke en form for prestasjon eller disiplin. Det er et gaveliv. For hvordan skjer det at vi får leve for Gud? Det skjer ved at han gjør oss dyktige. Så kommer det ikke av vårt strev, nei, for det er han som arbeider, vi er hans arbeid! Han gjør oss dyktige til alt godt, så vi kan gjøre hans vilje. På den måten blir det mulig. Han gjør det ved at han virker i oss ved Jesus Kristus. Så er det én ting som betyr noe, at vi er i Jesus ved troen. Så kan vi la alt strev fare og alle våre krumspring for å utføre det gode. I stedet får vi gjøre som Jesus sier i Mat 11:28: «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile». For det er hvilen i Kristus som er alle gode gjerningers mor. Alt selvstrev fører ikke til noe godt, det fører bare til kjødets onde gjerninger. Men i Kristus virker Gud det som er godt i hans øyne.

For i Guds rike er det slik at ham tilhører æren, ham alene, i all evighet! Amen.L&E 46. årgang, nummer 9