Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

«Velt alle dine veier...»

«Velt alle dine veier...»
Av Mia Hallesby


Paul Gerhardt (1607-1676), som var prest i Berlin, har skrevet mange vakre salmer.

Han kom i unåde hos sin fyrste, fordi han ikke ville underskrive en bestemmelse som stred mot hans samvittighet. Han ble avsatt fra sitt embete og måtte forlate byen.

Men han mistet ikke motet. Han stolte på Herren og reiste med sin familie for å finne seg en stilling et annet sted.

Mens de oppholdt seg i en liten by, ble hans hustru så overveldet av sorg og bekymring at hun brast i heftig gråt. Gerhardt forsøkte å trøste henne og nevnte flere av de mange, rike løfter i Bibelen, blant annet også dette: «Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det» (Sal 37:5). Men hun lot seg ikke trøste. Da gikk han ut i hagen for å være alene og tale med Gud om det som lå så tungt på ham.

Styrket ved denne bønnen diktet han etterpå den salmen som er blitt så mange mennesker til trøst og hjelp:

Velt alle dine veier

og all din hjertesorg,

på ham som evig eier

den hele himlens borg.

Han som kan stormen binde

og bryte bølgen blå.

Han skal vel også finne,

den vei hvor du skal gå.

(Sb 386:1)

Da han var ferdig, gikk han tilbake til sin hustru og leste høyt for henne hva han hadde skrevet. Og den vakre salmen, som er så rik på tro og tillit, gjorde sin virkning. Hun holdt opp å gråte og fikk igjen sette sin vei i Herrens hånd og stole på ham.


«300 fortellinger»,

Indremisjonsforlaget, 1946
L&E 46. årgang, nummer 9