Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Velger du å gå fortapt?

loe_forside

Bibelen sier oss at livet har kun to endestasjoner, himmelen og helvetet. Det utrolige er at de fleste foretrekker å gå på veien til sistnevnte sted. La meg forklare. Guds plan med skapelsen av menneskene, var at himmelen skulle bli full av barn – Guds barn. Barn som ikke var skapt slik englene og de andre himmelske livsvesnene er, men barn som er født av ham ved hans Ord. Barna skulle ha del i guddommelig natur, ha samfunn med ham og del i hans evige herlighet.

 

 

Da Gud dannet deg i mors liv, var det nettopp for at du skulle bli hans barn. Men en av englene fikk tanken om å bli like mektig som Gud, ja, selv være Gud og ha Guds posisjon over det skapte. Med løgn og list fikk han med seg mange andre engler, og slik fikk han tak i menneskeslekten ved Adam og Evas fall. Menneskene ble onde, både mot Gud og hverandre. Dette resulterte i mye nød og smerte, både for menneskene og for skaperverket. Men Gud har satt opp en dag til oppgjør med alle onde vesener, engler som mennesker. Da skal djevelen og alle hans engler kastes i ildsjøen og lide en evig pine. Likeså de mennesker som ble i sitt frafall fra Gud. Det er Guds rettferdige dom.


Men syndefallet ødela ikke Guds plan med menneskene. Han lovet selv å sone våre synder og forlike oss med seg selv ved Jesus Kristus. Inntil dommedag er det nådetid. Nå kaller Gud på oss fra solens oppgang til dens nedgang. Han kaller til oppgjør, omvendelse og frelse fra satan og syndens makt ved å tro på Jesus. Menneskene kan nå ved troen på Jesus få del i samfunnet med Gud og hans herlighet.


Innbydelsen til himmelen står ennå ved lag. Du er innbudt! Det er nåde fra Gud. Frelsen gjelder alle, også deg, uansett hvem du er og hvordan du er. Innbydelsen grunner seg ikke på deg, men på at Gud er god.


Mange synes det koster for mye å vende om. De vil ha sitt liv i denne verden. Eller de synes det er for ydmykende å gjøre opp, komme til «sannhets erkjennelse». Andre velger å tro at Gud ikke er slik Bibelen forteller, mens andre igjen utsetter sin omvendelse til det blir for sent. Satan har i sannhet sine listige metoder for å hindre menneskene i å vende om, bli frelst og få del i himmelen og det fullkomne livet der. Det eneste han kan gi, er en kortvarig nytelse av synden og verden. Men nytelsen varer bare så liten en tid, mens den himmelske glede varer en evighet. Du lar vel ikke den himmelske herlighet gå fra deg på grunn av en kortvarig nytelse av synden? For en dårskap!


Når noen ikke kommer til himmelen etter sin død, er det ikke fordi Gud er vanskelig, men fordi menneskene ikke ville vende om og la seg frelse. De valgte å overhøre Guds kall til omvendelse. De fulgte i stedet satans røst, og forble uomvendte og ufrelste. Men ingen uomvendte slipper inn i himmelen.


Hører du i dag kallet til frelse, må du være lydig mot det. Hør! Gud er forsonet. Han venter på deg – at du skal komme til ham og få del i det himmelske barnekår. Det fullkomne livet du skulle leve, har han levd for deg i Jesus Kristus. På korset ropte han: «Det er fullbrakt!» Da var din sak med Gud ordnet opp. Kan du la dette gå ifra deg?


Er du ulydig mot kallet til frelse, velger du å gå evig fortapt. Og dit skal du en dag komme! For ingen synder kommer inn i himmelen. Men hvor du kommer til å angre på ditt valg! Men da er det for sent. Det lyder ikke flere kall til frelse. Din skjebne er beseglet for evig – i helvetet.


Men ennå lyder det til deg fra Guds ord: Vend om og tro på Jesus, så skal du bli frelst! Det vil du aldri angre på, og du skal takke Gud i en evighet for hans store nåde imot deg.

Lov og Evangelium 2011 - Nr 02